Happy National Children’s Month

📣 𝗠𝗴𝗮 𝗺𝗮𝗴-𝗮𝗮𝗿𝗮𝗹!

Ngayong buwan ng Nobyembre ay nakikiisa ang DepEd Child Protection Unit sa pagdiriwang ng National Children’s Month na may temang, “Kalusugan, Kaisipan at Kapakanan ng Bawat Bata Ating Tutukan!”

Ang National Children’s Month ay alinsunod sa mandato ng United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) na naglalayong bigyan ang bawat batang Pilipino na magkaroon ng isang malusog na kapaligiran, magandang edukasyon, at maayos na kalusugan.

Sabay-sabay natin itong ipagdiwang! Ibahagi sa amin ang inyong mungkahi at ideya kung papaano natin ito palalawakin at paiigtingin!

𝗔𝗻𝗴 𝗶𝗻𝘆𝗼𝗻𝗴 𝗼𝗽𝗶𝗻𝘆𝗼𝗻 𝗮𝘆 𝗺𝗮𝗵𝗮𝗹𝗮𝗴𝗮! 𝗜𝗹𝗮𝗴𝗮𝘆 𝗶𝘁𝗼 𝘀𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘀𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝘁 𝗴𝘂𝗺𝗮𝗺𝗶𝘁 𝗻𝗴 𝗵𝗮𝘀𝗵𝘁𝗮𝗴: #KasamaAkoSaNCM2022

Leave a Reply

%d bloggers like this: